Zijn uitkeringen en pensioenen belast in Amerika?

In Amerika moeten alle ontvangen inkomsten worden vermeld op de Amerikaanse 1040. Dit betekent dat niet alleen arbeidsinkomsten en pensioeninkomsten moeten worden vermeld, maar ook de ontvangen uitkeringen. Hierbij moet men denken aan o.a. een WW-uitkering, WAO, WAJONG, maar ook de ontvangen kinderbijslag.

Voor zover er in Nederland al belasting is betaald over deze uitkeringen, mag deze Nederlandse belasting worden verrekend met de verschuldigde Amerikaanse belasting. Lees verder bij belasting verschuldigd hoe dit uiteindelijk voor u kan uitpakken.

Hier leest u ook dat er een bepaalde vrijstelling geclaimd kan worden maar deze vrijstelling geldt alleen voor arbeidsinkomsten dan wel inkomsten als zelfstandige. Om die reden vallen pensioenen en uitkeringen hier niet onder!