Wat is de streamlined procedure?

De Amerikaanse belastingdienst is zich bewust van het feit dat veel Amerikanen in het buitenland niet op de hoogte zijn van hun Amerikaanse aangifteplicht, maar door de introductie van de FATCA wetgeving en de communicatie van de banken worden veel Amerikanen plotseling geconfronteerd met deze plicht.

Daarom is het inkeer programma of amnestie programma Streamlined Foreign Offshore Procedure gestart. Het huidige programma bestaat al sinds 1 juli 2014 en heeft een aantal voorgangers gekend. Indien men niet heeft voldaan aan de belastingverplichting in Amerika en de achterliggende reden hierbij was niet gelegen in het (kwaadwillend) ontduiken van Amerikaanse belastingen, is er een mogelijkheid om alsnog, zonder het risico op boetes (mits vrijwillig naar voren gekomen en zonder kwade opzet), te voldoen aan de Amerikaanse belastingverplichtingen.

Deelnemen aan streamlined procedure

Om aan de streamline procedure deel te nemen, moet men een belastingaangifte/1040 van de afgelopen 3 jaren en ook de FBAR-gegevens voor de afgelopen 6 jaren indienen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het moet gaan om jaren die buiten de voorgeschreven inlever termijnen vallen (tot de zomer 2017 gaat het om de Amerikaanse belastingaangiften voor de jaren 2013, 2014 en 2015 en voor de FBAR voor de jaren 2010 tm 2015). Dit wordt vergezeld met een verklaring waarin men aangeeft te goeder trouw te zijn geweest, minder dan 35 dagen per belastingjaar in Amerika te hebben verbleven, alsmede een omschrijving van de situatie (waar komt het inkomen/vermogen vandaan, hoe is men achter de verplichting gekomen).

De verklaring en de Amerikaanse belastingaangiften moeten op papier naar de IRS worden gestuurd. Na het indienen van de aangiften stuurt de IRS geen enkele vorm van bevestiging, bijv. bevestiging van ontvangst dan wel bevestiging van succesvolle verwerking. Als motto van de IRS geldt: geen nieuws is goed nieuws. Indien er toch correspondentie komt dan kunnen wij deze voor u afhandelen.