Wat is een SSN (Social Security Number)

Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse BSN (burgerservicenummer). In Amerika kan een US person alleen met een SSN een belastingaangifte indienen. Dit nummer wordt ook weleens (onterecht) een I.T.I.N genoemd (Individual Taxpayer Identification Number). Een I.T.I.N. is echter voor iedereen die geen US person is en wel aangifte moet doen, zoals bijvoorbeeld personen die investeren in Amerikaans onroerend goed.

Als u nog geen SSN heeft, dan kunt u deze aanvragen bij een afdeling binnen de Amerikaanse ambassade in Dublin. Zij doen dit ook met tussenkomst van het Amerikaanse consulaat in Dublin/Amsterdam, want de kopieën van de benodigde documenten (zoals kopie Amerikaans paspoort, origineel geboortebewijs, historisch uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie, diploma’s en certificaten) moeten geverifieerd en gevalideerd worden door een Amerikaans beëdigd persoon. De aanvraag voor personen geboren in Amerika duurt vaak langer (deze aanvraag wordt gecontroleerd bij de gemeente waar ze geboren zijn) dan voor personen geboren buiten Amerika met een Nederlandse ouder (aanvraag gaat gelijk naar het hoofdkantoor).

Alvast FBAR formulieren invullen

Parallel aan de aanvraag van een SSN kunnen wij wel al de aangiften en FBAR’s opstellen. Wij adviseren u om in afwachting van het SSN nummer wel alvast de FBAR formulieren in te dienen. Mocht de Streamline procedure onverhoopt beëindigd worden, dan heeft u bewijs dat u de intentie had aangifte te doen, maar door de duur van de procedure voor de aanvraag van een Social Security Number nog niet in staat was de belastingaangiften bij de IRS in te dienen. U kunt dan ook alvast de informatie verzamelen voor de aangiften. Dit is namelijk vaak tijdrovender dan gedacht. De belastingaangiften kunnen pas op het moment dat u het SSN heeft verkregen, worden ingediend.

Voor het aanvragen van een SSN neemt u contact op met het consulaat. De link hieronder verwijst u naar de informatie van het consulaat hierover.

Aanvraag: social security number