Hoe werkt de Amerikaanse belastingverplichting?

Amerika is samen met Eritrea het enige ontwikkelde land ter wereld dat haar belastingwetten baseert op nationaliteit. Dit betekent dat een US person altijd aangifte moet doen in Amerika en in sommige gevallen belasting moet betalen, ongeacht de woon- en werkplaats. Als US person wordt meestal beschouwd een persoon die:

  1. in Amerika is geboren; of
  2. genaturaliseerd is tot een Amerikaan; of
  3. geboren is buiten Amerika, maar één of beide ouders hebben de Amerikaanse nationaliteit; of
  4. voldoet aan de zogenaamde “Substantieel Presence Test”. Over deze huidige test wordt gekeken naar uw Amerikaanse verblijfsdagen gedurende het belastingjaar en de 2 voorafgaande jaren. Van het huidige belastingjaar moet 100% meegenomen, maar van voorafgaande jaar slecht 1/3e en van het jaar daarvoor slechts 1/6e. Indien dit totaal meer dan 183 dagen is, dan wordt u in het belastingjaar aangemerkt als een US person (behoudens uitzonderingen onder het belastingverdrag).

Een US person moet in veel gevallen jaarlijks de volgende aangifte in Amerika doen:

  1. Een belastingaangifte (1040) wanneer de jaarlijkse inkomsten (uit arbeid en vermogen) meer dan ca. $9.500 bedragen. U kunt ook via de volgende tool vaststellen of u een Amerikaanse belastingaangifte moet doen: https://www.irs.gov/uac/do-i-need-to-file-a-tax-return
  2. Een opgave van non-US bankrekeningen (het zgn. FBAR– Report of Foreign Bank Account Report). Dit is van toepassing indien het maximale saldo van alle non-US bankrekening(en) tezamen meer dan $10.000 bedraagt gedurende een belastingjaar. Alle bankrekeningen buiten Amerika worden als ‘buitenlands’ beschouwd en alle rekening(en) waar u als Amerikaan zeggenschap over heeft moeten worden opgegeven, dus niet alleen prive-rekeningen maar ook gezamenlijke rekeningen en rekeningen waarover een tekeningsbevoegdheid bestaat (bijv. Van kinderen, ouders, zakelijke rekening van een werkgever of een sportvereniging).

Het niet dan wel niet op tijd voldoen aan deze verplichtingen heeft tot gevolg dat er boetes opgelegd (kunnen) worden en er is geen sprake van een verjaringstermijn. Indien u een teruggave verwacht, dan moet u de belastingaangifte binnen 3 jaar na de deadline van de aangifte inleveren om de teruggave uitgekeerd te krijgen.