Wat is een FBAR (Foreign Bank Account Report)?

Dit is de afkorting voor “Foreign Bank Account Report”, ook wel een opgave van non-US bankrekeningen waarin u een belang, of een machtiging danwel een andere autoriteit heeft. Dit formulier moet worden ingediend wanneer het maximale saldo gedurende het belastingjaar van alle rekeningen (ook als u geen eigenaar van de rekening bent) tezamen meer dan $10.000 bedraagt (zie voorbeeld). Het is belangrijk te benadrukken dat het gaat om het hoogste saldo gedurende het jaar, dus niet de begin- of eindstand zoals in sommige andere landen gebruikelijk is.

Op dit formulier moeten niet alleen de privérekeningen worden aangegeven, maar ook gezamenlijke rekeningen en rekeningen waarover men een tekeningsbevoegdheid heeft (bijv. rekening van minderjarig kind, rekening van ouders, rekening van werkgever indien men betaling mag verrichten, rekening van een sportvereniging indien men penningmeester is, pensioenrekeningen, beleggingsrekeningen, en overige).

Voorbeeld wanneer u een FBAR moet filen:

U ontvangt in een jaar €6.000 op uw betaalrekening en boekt deze over naar uw spaarrekening. U bent nu verplicht om een FBAR in te vullen. Het hoogste saldo van uw betaalrekening en uw spaarrekening tezamen zijn namelijk hoger dan $10.000.

Tot het belastingjaar 2016 diende dit formulier voor 1 juli te zijn ingediend zonder enige uitstelmogelijkheid. Vanaf het belastingjaar 2016 volgt de FBAR de uitstelfaciliteiten van een reguliere Amerikaanse belastingaangifte, dus men kan uitstel verkrijgen.

Daarnaast kan en moet de FBAR electronisch worden ingediend via de website van de Treasury Department danwel via professionale aangiftesoftware.

Voor meer informatie over de FBAR kunt u terecht op de volgende website: https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/report-of-foreign-bank-and-financial-accounts-fbar

maar u kunt ook contact opnemen met één van onze specialisten.