Wat is een 1040?

In Amerika wordt de belastingaangifte inkomstenbelasting ook wel een 1040 genoemd, naar het nummer van het formulier dat jaarlijks ingevuld en ingediend moet worden. Het is één van de drie vormen, namelijk de 1040 (uitgebreide versie), 1040A (verkorte versie) en 1040EZ (makkelijkste versie). In Nederland is dit te vergelijken met een P-biljet. Indien u voor de eerste keer gaat filen volstaat één 1040 niet. U dient dan meerdere jaren in te vullen. Lees verder onder Streamlined procedure hoe u voor de eerste keer filed.

De IRS verstrekte in het verleden wel deze formulieren, maar tegenwoordig moet u zelf de formulieren downloaden dan wel andere kanalen (bijv. een Amerikaanse belastingadviseurs of online aangifte doen) aanwenden. De jaarlijkse belastingaangifte inkomstenbelasting in Amerika moet door particulieren uiterlijk op 15 april van het daaropvolgende jaar worden ingediend. Indien 15 april op een zaterdag, zondag of een nationale feestdag valt, dan wordt deze inleverdatum verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Uitstel Amerikaanse belastingaangifte

U kunt een automatisch uitstel aanvragen tot uiterlijk 15 oktober, maar dit uitstel geldt alleen voor het inleveren van de Amerikaanse belastingaangifte en niet voor het betalen van de verschuldigde belasting. Voor Amerikanen die op 15 april woonachtig zijn in het buitenland, geldt een automatisch uitstel van 2 maanden tot 15 juni. Hiervoor dient u alleen een vermelding op uw Amerikaanse belastingaangifte te maken dat u woonachtig was in het buitenland op 15 april.

Formulier 1040

Formulier 1040 bestaat slechts uit 2 pagina’s, maar het moet worden vergezeld door vele aanvullende bijlagen (Schedules) en aanvullende formulieren naarmate uw situatie complexer wordt. U kunt (noch hoeft) geen achtergronddocumenten mee te sturen, zoals bijvoorbeeld uw Nederlandse jaaropgave dan wel uw Nederlandse belastingaangifte. Deze documenten worden niet gelezen door de IRS, dus deze moeten slechts op uitdrukkelijk verzoek van een IRS medewerker worden verstrekt ten tijde van een controle (“tax audit”). Mocht deze situatie zich voordoen, dan kunnen wij u ondersteunen en terzijde staan.