Wanneer moet er aangifte gedaan worden in Amerika?

In Amerika moet de jaarlijkse Amerikaanse belastingaangifte uiterlijk 15 april (na afloop van het belastingjaar) ingediend zijn. Echter, voor een Amerikaan woonachtig in het buitenland, geldt op 15 april een automatisch uitstel van 2 maanden, tot 15 juni. Indien men niet voor deze datum een aangifte inlevert, moet men een uitstel verzoek indienen om boetes te voorkomen voor het te laat betalen van belasting dan wel te laat indienen van de aangifte. Uitstel kan worden aangevraagd tot uiterlijk 15 december.

Uitstel aanvragen US belastingaangifte

Let op, men kan alleen uitstel aanvragen/verlenen voor het indienen van de US belastingaangifte, maar niet voor het betalen van de eventueel verschuldigde belasting in Amerika.

In Amerika is een aangifte tijdig ingediend wanneer de aangifte uiterlijk op de inleverdatum is verzonden. De verzending moet dan wel hebben plaats gevonden via een door de IRS erkend bedrijf (voor verzending vanuit het buitenland zijn dat de meeste koeriersdiensten).