Wat is FATCA?

Dit is de afkorting voor de “Foreign Accounting and Tax Compliance Act”. Deze nationale wet is in 2010 in het leven geroepen. De wet verplicht alle Amerikaanse onderdanen alsmede alle non-US financiële instellingen om alle rekeningen waar een US person een machtiging over heeft, door te geven aan de Amerikaanse overheid. Dit zijn eigen rekeningen, rekeningen waar een persoon toe is gemachtigd, belegging rekeningen, pensioenrekeningen en eventuele overige financiële rekeningen. Achtergrond van deze wet is om buitenlandse bezittingen op te sporen in het kader van zwart sparen, witwassen, terrorisme bestrijding en financiering van terrorisme.

Form 8938

Daarnaast heeft de IRS een nieuw formulier in het leven geroepen, genaamd “Form 8938 – Statement of Specified Foreign Financial Assets”. Vanaf het belastingjaar 2011 moet iedere Amerikaan dit formulier bij de jaarlijkse belastingaangifte voegen wanneer aan de drempels (meer dan $200.000 per 31 december of meer dan $300.000 als hoogste saldo gedurende het belastingjaar) wordt voldaan.

Tenslotte verhoogde de FATCA de boetes en legde bepaalde negatieve vermoedens op de Amerikanen wier accounts niet worden aangehouden bij een Amerikaanse financiële instelling.

Deze rapportage-eisen zijn een aanvulling op de eis voor alle personen van de VS voor het melden van niet-Amerikaanse financiële rekeningen aan de US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). De melding geschiedt via Form 114 “Report of Foreign Bank Account(s)” (ookwel FBAR genoemd).

Belastingverdrag met Amerika

Nederland heeft naar aanleiding van deze FATCA wet een belastingverdrag gesloten met Amerika, waardoor iedere financiële instelling (banken, verzekeraars, pensioenfondsen, beleggingsinstellingen, etc.) in Nederland rekeninggegevens van Amerikanen doorgeeft aan de Nederlandse belastingdienst, die deze informatie uitwisselt met de IRS.

Vooralsnog biedt de Amerikaanse wetgeving geen coulance of versoepeling voor de Amerikanen in het buitenland, waardoor het voorkomt dat financiële rekeningen worden gesloten en er een toename is van het aantal aanvragen om afstand te doen van de Amerikaanse nationaliteit alhoewel men er niet volledig achter staat en het liefst de nationaliteit aanhouden.