Is er belasting verschuldigd in Amerika?

Via de jaarlijkse Amerikaanse belastingaangifte moet het wereldwijde inkomen (uit arbeid dan wel uit vermogen) worden aangegeven. In Amerika moet het arbeidsinkomen dan wel inkomsten als zelfstandige ofwel pensioeninkomsten worden aangegeven. Daarnaast moet ook het inkomen uit vermogen worden aangegeven, dat wil zeggen de daadwerkelijk ontvangen rente, bij aandelen de ontvangen dividenden. Indien bezittingen verkocht worden, valt in principe de behaalde winst (ie is het verschil tussen de verkoopprijs en de koopprijs) in de Amerikaanse belastingheffing. Daarentegen mogen geleden verlies bij verkoop ook verrekend worden.

Over deze inkomsten wil Amerika in eerste instantie belasting heffen, maar het wil nog niet betekenen dat men ook daadwerkelijk belasting moet gaan betalen aan de IRS.

Dubbele belasting voorkomen

In Amerika zijn er een aantal faciliteiten om dubbele belasting te voorkomen. Voor inkomsten uit arbeid (loondienst dan wel inkomsten uit zelfstandige arbeid) kan men de zogenaamde “Foreign Earned Income Exclusion” claimen. Dit is een aftrek van maximaal $100.800 (voor 2015). Voor de overige inkomsten moet men terugvallen op een andere faciliteit, namelijk de zogenaamde “Foreign Tax Credit” wat wil zeggen dat de betaalde inkomstenbelasting, exclusief premies volksverzekeringen, in Nederland (box 1, 2 of 3) verrekend kunnen worden met de Amerikaanse belasting. Het is echter een misvatting dat de Nederlandse box 3 belasting hiervoor niet kwalificeert aangezien de Nederlandse heffing gebaseerd is op een forfaitair rendement van 4% (ofwel een verkapte vermogensbelasting) in plaats van de ontvangen inkomsten.

Op basis van de creditmethode in Amerika zal men alleen belasting in Amerika moeten betalen indien het Nederlandse belastingtarief lager is dan het Amerikaanse tarief of indien de inkomsten in Nederland vrijgesteld zijn. Dit kan gelden voor zaken die in Amerika wel belast worden en in Nederland niet of lager, zoals o.a. verhuur vastgoed, bepaalde uitkeringen, beleggingsproducten of verkoop van onroerend goed.