Hoe werkt het belastingverdrag tussen Amerika en Nederland?

Amerika heeft 68 belastingverdragen gesloten met verschillende landen, waaronder met Nederland. Het belastingverdrag bepaalt alleen welk land een heffingsrecht heeft maar niet hoe en waarover een land belasting mag heffen. Het belastingverdrag ontheft US persons nooit van hun aangifteplicht in Nederland en/of Amerika.

Fiscaal inwonerschap

Een van de belangrijkste zaken die het belastingverdrag regelt heeft betrekking op het fiscaal inwonerschap. De woonplaats van een persoon bepaalt welk land het eerste recht van belastingheffing heeft. Bovendien kan alleen een natuurlijk persoon die inwoner is van hetzij Amerika of Nederland voordelen die voortvloeien uit het belastingverdrag vorderen.

Zoals elders aangegeven worden Amerikaanse burgers en Green card houders beschouwd als woonachtig in Amerika op basis van hun nationaliteit, of het feit dat zij een permanente verblijfsvergunning op basis van hun Green card hebben. Echter, als een Amerikaan of Green card houder in Nederland woont, dan ziet de Nederlandse belastingdienst deze persoon als inwoner van Nederland op basis van de woonplaats.

Belastingverdrag tussen Amerika en Nederland

In deze situatie heeft een dergelijk persoon een dubbele inwonersplaats en zal zowel Nederland als de Verenigde Staten de volledige belasting vorderen over het wereldwijde inkomen hetgeen tot dubbele belasting van dezelfde inkomsten in beide landen kan leiden. Het belastingverdrag verduidelijkt deze dubbele woonplaats problematiek door te stellen dat de ‘echte’ woonplaats zal worden bepaald aan de hand van de permanente woning, dan wel persoonlijke en economische betrekkingen of waar de persoon gewoonlijk verblijft.

Wanneer aan de hand van het belastingverdrag de woonplaats is vastgesteld, dan worden vastgesteld welk land het eerste heffingsrecht heeft waarbij dan het andere land een voorkoming van dubbele belasting dient te verlenen.

In dit opzicht heeft Amerika een uniek belastingsysteem, waarbij geen rekening wordt gehouden met bepaalde voordelen/vrijstellingen behaald in Nederland. Hierdoor kan het, ondanks het belastingverdrag, voorkomen dat men in een klein aantal gevallen nog steeds in Amerika belasting moet betalen.