Amerikaans belastingaangifte seizoen 2018

De regering van de Verenigde Staten introduceerde een financieel noodpakket voor alle Amerikanen. Het pakket heet de CARES act (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security)

De simpele versie is dat Amerikanen, ook die in het buitenland wonen, een tegemoetkoming van de IRS ontvangen. Deze vergoeding wordt gebaseerd op het inkomen over 2019 of 2018 en daarbij gelden de volgende grenzen:

Filing Status Laagste drempel Hoogste drempel
Single of Married Filing Separate < $ 75.000 > $ 99.000
Married filing Jointly < $ 150.000 > $ 198.000
Head of Household < $ 112.500 > $ 146.500

Is je inkomen lager dan de laagste drempel dan ontvang je het volle bedrag van $1.200 per volwassene en $500 per kind jonger dan 17 jaar. Valt het inkomen tussen deze drempels dan wordt de vergoeding beperkt. Deze beperking bedraagt $ 5 voor elke $ 100 dat het inkomen de laagste drempel overschrijdt. Verdiende je meer dan de hoogste drempel dan ontvang je helaas geen vergoeding.

Wanneer je aangifte hebt gedaan over belastingjaar 2018 of 2019, ontvang je automatisch een cheque (of als we een Amerikaanse bankrekening in je aangifte hebben opgenomen ontvang je het daar).

Rubes US Tax Services tijdens Corona

Rubes US Tax Services is gespecialiseerd in Nederlands/Europees-Amerikaanse belastingvraagstukken voor zowel bedrijven als particulieren. Wij helpen aangifte te doen in Amerika en zorgen ervoor dat er geen dubbele belasting wordt betaald. Ook tijdens deze lastige periode werken wij gewoon door. We wensen iedereen veel sterkte en hopen dat iedereen gezond blijft!